KVO

Nieuwsbrief KVO 1

Doel van onze nieuwsbrief

Anno 2015 beschikken onze industrieterreinen al meer dan één jaar over het keurmerk Veilig Ondernemen. In die tijd is er ook al veel gebeurd. De werkgroep heeft halfjaarlijks overleg gevoerd met de gemeente. Diverse aandachtspunten werden besproken en opgelost! Hieronder tref je een aantal behaalde resultaten aan.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een website binnen de OVM site. We gaan daar allerlei relevante informatie bij elkaar brengen. Regelmatig zullen de data worden vernieuwd. Op die manier ziet u als bewoner van een industrieterrein wat er speelt rondom criminaliteit, gevaarlijke situaties, werkgroepvergaderingen. Met deze service hopen wij u een dienst te bewijzen. 

Resultaten eerste schouw

Meting snelheid industrieweg
Op ons verzoek heeft de gemeente de snelheid op 2 punten gemeten op de Industrieweg in Mierlo. Het resultaat was dat op de doorgaande Industrieweg, waar de toegestane snelheid 50 km/u is, een gemiddelde snelheid 49,7 km/u gemeten is. Op de “lus” van de Industrieweg, waar de toegestane snelheid 30 km/u is, was de gemiddelde snelheid 37,5 km/u.
De indruk is dat er op dit moment niet veel te hard gereden wordt op de doorgaande industrieweg (50km- gedeelte). Voorlopig zal er dus geen verder actie worden genomen. Mocht het weer een probleem worden pakken we dit op.

Parkeren in het groen op Ambachtweg
Naar aanleiding van ons signaal over het parkeren van voertuigen in het groen op de Ambachtweg heeft de gemeente een actie uitgezet om hierop te handhaven.

Langdurig geparkeerde vrachtwagens langs de Ambachtweg
Vanuit de enquête kwam naar voren dat er vrachtwagens langdurig parkeren langs de Ambachtweg.
Qua uitstraling is dit geen goede locatie. Ook veroorzaakt het overlast, omdat er op het gras wordt gekookt etc. Binnen de huidige APV (Algemene Plaatselijke Verordening) is langp[arkeren op die locatie toegestaan. In overleg met de gemeente zal deze plek worden geschrapt in de nieuwe APV.

Nieuwe schouw 16 november
Op maandagmiddag en maandagavond gaan we met de brandweer, politie en gemeente onze bedrijventerreinen weer bezoeken. We gaan kijken en zoeken naar verbeterpunten op de industrieterreinen. Uiteindelijke doel is dat we gaan komen met een lijst met verbeterpunten voor gemeente en ondernemers. Uiteraard zullen wij onze bevindingen met u delen!

Oproep:

U heeft er belang bij dat de industrieterreinen er zo goed en mooi mogelijk bijliggen. Dat verbetert uw
imago; dat verbetert voor eigenaren natuurlijk ook de waarde. Wellicht dat u ook tips voor ons heeft om tijdens de schouw is heel specifiek te kijken naar een bepaalde situatie. We houden ons daarvoor aanbevolen.

Incidenten

In het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) bespreken we ook de incidenten die, vanuit de bedrijventerreinen, gemeld worden bij politie, brandweer en gemeente.
Voor de periode van november 2014 tot april 2015 waren dat:

Brandweer
Er zijn in totaal 11 meldingen gedaan bij de brandweer, waarvan 11 loze meldingen.

Politie
In totaal zijn er 8 meldingen gedaan, waarvan 4 loze meldingen, 2 milieudelicten, 1 conflict situatie en 1 melding van een verdachte situatie. Geen grote incidenten.

 

Gemeente
Geen meldingen

 

In de volgende nieuwsbrief geven we inzicht in de geregistreerde meldingen van april 2015 tot november 2015

 

Waar meldt u wat?

U kunt bij de gemeente een klacht indienen over:

 

U meldt hier(linkje toevoegen https://www.geldrop-mierlo.nl/aanvraag?schema=meldingopenbareruimte) de klacht bij de gemeente.

Alarmnummer politie/ambulance/brandweer:           112
Politie (geen spoed)                                           0900-8844                        www.politie.nl
Gas en elektriciteit Enexis                                   0800-9009                         www.enexis.nl 
Water: Brabant Water                                         (073) 683 80 00                  www.brabantwater.nl
 

 

AED op de industrieterreinen:
Een Aed kan een levensreddend apparaat zijn wanneer iemand te maken krijgt met een hartaanval. Middels onze contacten weten wij dat de volgende bedrijven een dergelijk apparaat binnen hun muren hebben.
•              
Van de Ing
•              SMA
•              Saasen Groep
•              Bosch & Kusters (eigendom van VBM)
•              Gemeente Geldrop-Mierlo
•              T Saam
We willen dit lijstje graag up-to-date houden, en roepen bedrijven die een dergelijk apparaat hebben op, om zich bij ons te melden. Op die manier dragen we gezamenlijk bij aan een stukje veiligheid op onze terreinen en in onze bedrijven.