logo-ovm
 

Ondernemersvereniging Mierlo


De Historie

De Ondernemersvereniging Mierlo (OVM) is een verenging in 2002 opgericht. Maar daar ging wel een lang traditie van samenwerking tussen diverse, kleinere ondernemersgroepen, zoals winkeliers, aan vooraf. Met het bundelen van de krachten in 2002 van het ondernemend Mierlo wilde men sterker staan binnen de gemeenschap van Mierlo en naar stakeholders zoals bijvoorbeeld de gemeente. Het ontstaan van de nieuwe gemeente Geldrop-Mierlo heeft de juistheid van deze beslissing alleen maar bevestigd. Gezamenlijk staan we sterk en zijn we een serieuze gesprekspartner voor, onder andere, de gemeente, andere ondernemersverenigingen binnen de gemeentegrenzen.

Voor 2002, kende men al vele jaren in Mierlo het SMW, samenwerkende Mierlose winkeliers en de Horeca vereniging (HVM). Om sterker te kunnen staan, staken in het voorjaar 2002 leden van SMW en HVMde koppem bij elkaar om over samenwerking te praten. Daarbij werden ook enkele personen uit de industrie, arbeid en dienstverlening uitgenodigd en al snel kwam het idee naar biven om een nieuwe verenging op te richten waarin de drie sectoren SMW, HVM en DIA (diensten-industrie-ambachten) als aparte entiteit binnen OVM werd opgenomne. Op 27 juni 2002 volgde toen de oprichtingsvergadering van de Ondernemersvereniging Mierlo (OVM).

Het OVM werkte tot 2012 met de drie afzondelijke secties, die ieder hun eigen bestuur hadden met hun eigen contributiestructuur en activiteiten. Het OVM vertegenwoordigde in dien periode de geheel van de secties naar buiten toe en zorgde dat de gezamenlijke onderwerpen binnen het OVM werden opgepakt. Op 1 juni 2012 werd besloten om de secties op te heffen en met één bestuur met bijbehorende contributiestructuur en activiteiten voort te zetten. Belangrijkste redenen hiertoe waren de in opkomst zijnde Stichting Centrum- en Lintenmanagement en de bestuurslast vanuit de secties.

Heden ten dagen opereren wij als één bestuur waarbij wij in nauwe samenwerking met stichting Centrum- en Lintenmanagement de belangen voor de ondernemers vanuit Mierlo behartigen. Met de gemeente Geldop-Mierlo is samen met de twee ondernemersverenigingen uit Geldrop een convenant getekend met als doel de samenwerking op het terrein van ondernemen te stimuleren vanuit een gezonde dialoog.

Samen sterk

Op de eerste plaats behartigt het OVM de belangen van de ondernemer binnen de kern Mierlo van de gemeente Geldrop-Mierlo die zich bij het OVM aangesloten als lid van de vereniging. En op de tweede plaats zijn wij een netwerk van ondernemers die elkaar op het gebied van kennis, ervaring en ondernemersontwikkeling regelmatig treft bij onze activiteiten. Terugkerende organiseren wij een netwerk jaarvergadering, ondernemersbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken in de regio.

Met de gemeente heeft de vereniging intensief contact over zaken die het ondernemersklimaat in de gemeente ten goede komen. Bereikbaarheid, centrumontwikkeling, bedrijventerreinen en gezond ondernemersklimaat horen tot de speerpunten. Er is nauwe samenwerking met de ondernemersverenigingen uit Geldrop.

De doelstellingen van de OVM zijn:

  • Het bevorderen van een actief en gezond ondernemersklimaat
  • Het behartigen van de belangen van haar leden, met name als intermediair naar derden zoals de gemeente
  • Het bevorderen van de uitwisseling van kennis en ervaring over het voeren van een onderneming
  • Het bevorderen en onderhouden van sociale contacten

 

 

Ondernemersvereniging Mierlo

POSTADRES

Mr. van Busselstraat 54

T.a.v. Secretaris OVM

5731 ND MIERLO

ofni.[antispam].@ovmierlo.nl