logo-ovm
 

NOTULEN ALV 2023

Geplaatst op 15-02-2024  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Carlo Smits

NOTULEN: OVM jaarvergadering 23 maart 2023


Speech: door de voorzitter, Carlo Smits


Ik heet u allen welkom op onze jaarvergadering 2023 van het OVM. Speciaal welkom aan de nieuwe leden die
onze vereniging het afgelopen jaar hebben weten te vinden. Wij zijn te gast bij deze unieke plekSaasen
Opleidingen, Arno Saasen.

Die hebben ons in de gelegenheid gesteld om in hun bedrijf elkaar te ontmoeten.
Vanavond hebben we een mooi en interessant interactief verhaal van Frans Huijberts, Huijberts Groep en de
belgische Felix Sleeman.

Speciaal welkom aan onze ere leden Maarten Lenssen. Kortom, het beloofd een mooie
avond te worden waarin U, lid van het OVM, de belangrijkste gast bent. Maar voordat wij starten met de agenda
en opening geef ik het woord aanArno Saasen.


Eerst even een aantal huishoudelijke mededelingen:


Ik wil u verzoeken om niet te roken in deze ruimte en uw mobiele telefoon tijdens de vergadering uit te
schakelen.
Indien u aan het bestuur van het OVM vragen heeft, kunt u deze tussendoor stellen, waarbij ik u verzoek om uw
naam en bedrijf vooraf kenbaar te maken. Iedereen weet dan wie de vraagsteller is en het helpt onze secretaris
bij het maken van het verslag.
Voor 2023 staan er om zaken te gebeuren. Ik start met onze gesprekken met de gemeente in het periodieke
ondernemersoverleg:


Onderwerpen van gesprek met de gemeente;


- Economische beleid: inzet van de leden gewenst bij de verschillende thema’s voor uitvoering
- Parkeerbeleid Centrum: wel of geen blauwe zone
- Bereikbaarheid Mierlo en de diverse wegverbeteringen
- Village Marketing: meer promotie en zichtbaarheid
- Energie transistie; Milieu Barometer als onderdeel van de energietransitie


Deze onderwerpen doen we niet alleen, maar in nauw overleg met Centrum- en Lintenmanagement.We trekken
zoveel als kan samen op om gezamenlijk zaken voorwaarts te krijgen in belang van de leden. Dit beantwoord
hoop ik ook aan uw verwachtingen als lid. Immers het OVM wil niet alleen zich inzetten voor uw
ondernemende belangen maar ook om, u als ondernemer handreikingen te doen om contacten en kennis op te
halen van de leden en interessante andere ondernemers te ontmoeten. Een formule die binnen het Mierlose
Ondernemersklimaat werkt.


Voor 2023 zullen wij deze lijn doorzetten met de volgende zaken:
- ik kan u vertellen dat de wijnproeverij alsnog wordt hervat
- het jaarlijkse ‘bedrijfsbezoek’, in september is in voorbereiding
- ondernemerscafe gaan we tenminste in voor- en na zomer organiseren


Beste leden, het OVM bestuur is van mening dat uw steun en response bepalend zijn geweest voor de bereikte
resultaten en samenwerking. Onze dank aan u, leden van het OVM, voor het gestelde vertrouwen in dit bestuur.
Financiën en verslag kascommissie


Wim Mandigers bespreekt als penningmeester de stand van baten en lasten. De vereniging is als zodanig
solvabel en beschikt over een eigen vermogen dat 2 jaren de contributie betreft. De begroting 2022 wordt
goedgekeurd, de contributie wordt voor 2022 vastgesteld op 100 euro.


Verslag kascommissie
Dirk van Duijnhoven verklaart namens de kascommissie, bestaande uit hemzelf en Sander Snoeks dat er een
controle van de boeken van het OVM heeft plaatsgevonden en dat er geen bijzonderheden zijn aangetroffen. Hij
stelt dan ook voor om de penningmeester en het bestuur van de vereniging te déchargeren over het gevoerde
financiële beleid. Leden stemmen hiermee me in.
De penningmeester vraagt aan de vergadering of er nog vragen zijn over de jaarstukken, deze zijn er niet.
De voorzitter bedankt Dirk van Duijnhoven voor zijn deelname aan de kascommissie. De termijn voor Dirk van
2 jaar zit er op.


Bestuurszaken
De voorzitter doet een beroep op leden dat de komende jaren er bestuursleden, na lange zittingstermijn, het
stokje willen gaan overdragen. Het idee is om het bestuur kleiner te maken en een commissie voor de
activiteiten op te richten zodat mogelijk de drempel voor leden om actief betrokken te zijn kleiner wordt en
bestuurlijk nog uitvoerend.


Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Hierna wordt de bijeenkomst voortgezet met een lezing/presentatie van Frans Huijbregts over Brainpoort en
ontwikkelingen.


Afsluitend wordt er met een muzikalische kwis door Felix Sleeman de kennis van de leden getest.
Tot slot netwerken voor alle aanwezige leden.


 

Ondernemersvereniging Mierlo

POSTADRES

Mr. van Busselstraat 54

T.a.v. Secretaris OVM

5731 ND MIERLO

ofni.[antispam].@ovmierlo.nl