logo-ovm
 

Notulen jaarvergadering 2021

Geplaatst op 07-12-2021  -  Categorie: Algemeen

NOTULEN

OVM jaarvergadering 9 september 2021

Speech: door de voorzitter, Carlo Smits Ik heet u allen welkom op onze jaarvergadering 2021 van het OVM. Speciaal welkom aan de nieuwe leden die onze vereniging het afgelopen jaar hebben weten te vinden. Wij zijn te gast bij de Strabrechtse Hoeve, bij Peter Paul van Meerwijk.

Vanavond hebben we een lezing van onze eigen Burgemeester Jos van Bree. Hij neemt u mee in onze lokale economsiche ontwikkelingen. Speciaal welkom aan Mark Jeucken, wethouder van economische zaken. Trio Vrij Vrolijk, bestaande uit Wiljan van Gerven, Eric Bogerts en Werend Berkers luisteren de avond muzikaal op met een speciaal voor het OVM pre corona tijd geschreven lied. Kortom, het belooft een mooie avond te worden waarin U, lid van het OVM, de belangrijkste gast bent.

Eerst even een aantal huishoudelijke mededelingen: Ik wil u verzoeken om niet te roken in deze ruimte en uw mobiele telefoon tijdens de vergadering uit te schakelen. Indien u aan het bestuur van het OVM vragen heeft, kunt u deze tussendoor stellen, waarbij ik u verzoek om uw naam en bedrijf vooraf kenbaar te maken. Iedereen weet dan wie de vraagsteller is en het helpt onze secretaris bij het maken van het verslag. Maar voordat wij starten met de agenda en opening geef ik het woord aan Maarten-Frans van Vlerken, bevelvoerder Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost, brandweer commandant te Mierlo.

Zijn presentatie is een oproep aan de leden en hun medewerkers om zich aanmelden voor de vrijwillige brandweer in Mierlo. Indien leden belangstelling hebben kunnen die zich melden bij het secretariaat OVM. Zoals de jullie van mij gewend zijn blikken wij altijd terug op het afgelopen jaar. Vaak met een korte filmische impressie. Echter, er viel vanuit de OVM vereniging niet veel terug te blikken want alle activiteiten hebben geen doorgang gevonden in verband met corona maatregelingen. Jammerlijk maar de omstandigheden lieten het niet toe.

De voorbereidingen voor jaarvergadering van vorige jaar hadden wij echter wel gedaan. Dat idee houden wij even vast en zetten de tijd terug naar januari 2020 waar ik met Trio Vrij Vrolijk sprak om een lied te maken over het jaar 2019. Zij gaan dit lied nu spelen voor ons waarin je terugblik hoort over en 2019 en een klein beetje de toekomst. Speciale aandacht voor Trio Vrij Vrolijk. In 2020 en 2021 hebben wij als vereniging met de activiteiten stil gelegen ivm corona. Onze ledenvergadering hebben in 2020 via de mail, noodgedwongen, afgewikkeld. Hiervoor dank aan de leden voor hun begrip voor deze afwikkeling.

Toch hebben wij veelvuldig met de gemeente via TEAMS overleg gehad. Onderwerpen van gesprek met de gemeente; - Corona maatregelingen en ontwikkelingen - Parkeerbeleid Centrum: wel of geen blauwe zone - Bereikbaarheid Mierlo en de diverse wegverbeteringen - Village Marketing - Economisch Beleid - Energie Barometer als onderdeel van CO2 beleid - Per kwartaal overleg met de gemeente en de ondernemersverenigingen in Geldrop Deze onderwerpen doen we niet alleen maar samen met Centrum- en Lintenmanagement.We trekken zoveel als kan samen op om gezamenlijk zaken voorwaarts te krijgen in belang van de leden. Kortom, vele ondernemende thema’s zijn de revue gepasseerd in 2020/2021 met de gemeente.

Dit beantwoord hoop ik ook aan u verwachtingen als lid. Immers het OVM wil niet alleen zich inzetten voor uw ondernemende belangen maar ook om, u als ondernemer handreikingen te doen om contacten en kennis op te halen van de leden en interessante andere ondernemers te ontmoeten.

Een formule die binnen het Mierlose Ondernemersklimaat werkt. Voor 2021 zullen wij deze lijn doorzetten met de volgende zaken: - Ontwikkelen van nieuwe activiteiten die in het belang zijn voor u om als ondernemer te ontwikkelen: ik kan u vertellen dat 18 november een wijnproeverij organiseren, helaas zal het jaarlijkse ‘bedrijfsbezoek’ (normaliter in september) in 2022 worden gepland - Uiteraard blijven we de cohesie met centrum- en lintenmanagement vasthouden - Een bijdrage leveren aan het ondernemersoverleg, samen met Gemini en Federatie Ondernemend Geldrop[1]Mierlo en met gemeente geldrop-mierlo - Alert blijven in uw belang op de bereikbaarheid van de economische gebieden binnen en buiten Mierlo - Participatie en samenwerking met Village Marketing Beste leden, het OVM bestuur is van mening dat uw steun en response bepalend zijn geweest voor de bereikte resultaten en samenwerking.

Onze dank aan u, leden van het OVM, voor het gestelde vertrouwen in dit bestuur. Reeds geplande activiteiten voor 2021 18 november : wijnproeverij van Eijck Helmond (max 24 personen) Januari : nieuwjaarsreceptie Financiën en verslag kascommissie Wim Mandigers bespreekt als penningmeester de stand van baten en lasten.

De vereniging is als zodanig solvabel en beschikt over een eigen vermogen dat 2 jaren de contributie betreft. De begroting 2021 wordt goedgekeurd, de contributie wordt vastgesteld op 50 euro. Verslag kascommissie Joost Kosman verklaart namens de kascommissie, bestaande uit hemzelf en Willem van Noosterum dat er een controle van de boeken van het OVM heeft plaatsgevonden en dat er geen bijzonderheden zijn aangetroffen. Hij stelt dan ook voor om de penningmeester en het bestuur van de vereniging te déchargeren over het gevoerde financiële beleid. Leden stemmen hiermee me in.

De penningmeester vraagt aan de vergadering of er nog vragen zijn over de jaarstukken, deze zijn er niet. De voorzitter bedankt Joost voor zijn deelname aan de kascommissie. De termijn voor Joost van 2 jaar zit er op. Bestuurszaken Er wordt nog kort stilgestaan bij het uittreden van bestuurslid Jos Boudewijns en toetreden van Wim Mandigers.

De voorzitter bedankt Jos voor zijn inzet in het bestuur. Er wordt door het betsuur een oproep gedaan aan de leden om het bestuur te komen versterken. Met name enekele bestuursleden hebben lang zitting in het bestuur en naar de toekomst toe zijn nieuwe bestuursleden nodig.

Rondvraag De volgende vragen zijn gesteld: - Wisseling van bestuurslid Jos Boudewijns; de voorzitter verwijst naar de mail die alle leden hebben ontvangen vorig jaar. De ledenvergadering is toen via e-mail afgwikkeld i.v.m. corona. Hierin staat een nadere toelichting. - Of de mogelijkheid bestaat om korting van 50 euro in CLM bonnen te ontvangen. De voorzitter licht toe dat vorig jaar de contributie was geïnd en dat er aan de leden de keuze is gegeven voor deze bonnen. Di jaar moet de contributie nog worden geïnd en zal de korting direct worden verrekend. - Of het mogelijk is een wijnproeverij bij één van de bedrijven te organiseren. Bestuur neemt deze suggestie mee.

Hierna wordt de bijeenkomst voortgezet met Trio Vrij Vrolijk en lezing van Burgemeester Jos van Bree en wethouder Mark Jeucken


 

Ondernemersvereniging Mierlo

POSTADRES

Mr. van Busselstraat 54

T.a.v. Secretaris OVM

5731 ND MIERLO

ofni.[antispam].@ovmierlo.nl