logo-ovm
 

OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN

Geplaatst op 04-04-2024  -  Categorie: Algemeen

  ovmierlo-klein                                                                                                                                           Nieuwsbrief april 2024

 

Dringend bestuursleden gezocht voor ons OVM

 

 

Beste leden OVM,

 

Het bestuur wil graag het volgende onder de aandacht brengen en een dringend beroep op u doen. De inhoud van deze nieuwsbrief is behandeld in de algemene ledenvergadering op 28 maart jl, zie ook notulen die binnen kort beschikbaar komen.

Bestuurssamenstelling: ondanks de nodige oproepen in de ledenvergadering van de afgelopen 2 jaar en benaderingen van leden vanuit bestuur, wordt de huidige samenstelling een probleem. We sommen de komende ontwikkelingen op met betrekking tot samenstelling van bestuur OVM.

Wim Mandigers : 2020, vertegenwoordiging DIA, penningmeester
Vacature               : vertegenwoordiging DIA
Edwin Hilhorst : 2005, vertegenwoordiging horeca, secretaris, (niet meer beschikbaar   als bestuurslid in 2025)
Marcel de Louw : 2012, vertegenwoordiging detail, (niet meer beschikbaar als  bestuurslid in 2025)
Peter vd Riet : 2012, vertegenwoordiging dia (niet meer beschikbaar als bestuurslid in 2025)
Carlo Smits : 2004, onafhankelijk voorzitter (niet meer beschikbaar als bestuurslid   in 2025)

De laatst vier genoemden hebben allemaal hun persoonlijke redenen om écht in 2025 te stoppen. Door het uitblijven van nieuwe bestuursleden hebben zij zich telkens opnieuw gecomitteerd. Kortom er komen in 2024, tenminste 4 vacatures vacant waaronder de rol van voorzitter en secretaris.

De zoektocht en oproepen hebben nog niet geleid dat de lang zittende het netjes kunnen overdragen aan nieuwe bestuursleden die het leuk vinden om enkele uurtjes vrij te maken om circa vier keer per jaar te vergaderen en vier keer per jaar een leuke aktiviteit bij te wonen. Het bestuur doet een dringend beroep op de leden, om te overwegen om zitting te nemen in het bestuur. 

De huidige zittende bestuursleden hebben commitment afgegeven tot de volgende ledenvergadering 2025. In de ledenvergadering heeft de voorzitter kenbaar gemaakt, als er geen/onvoldoende aanwas van bestuursleden komt (waaronder tenminste een voorzitter en secretaris) zal de voortzetting van de vereniging in het gedrang komen in 2025.

Waar het bestuur OVM mogelijk in de volgende ledenvergadering (2025) artikel 18 ontbinding en vereffening moet overwegen om als voorstel in te brengen. Het zittende bestuur hoopt dat dit niet nodig is. Om de bestuurlijke continuïteit te waarborgen zijn er, volgens de statuten, 5 bestuursleden nodig.

Wij doen een oproep aan de leden; ‘als u nu denkt, ik wil graag meedoen als bestuurslid maar wil meer informatie, meld je aan via ofni.[antispam].@ovmierlo.nl. We nemen dan contact op om verkennende gesprekken aan te gaan.

Leden die op de jaarvergadering reeds belangstelling hebben getoond worden persoonlijk benaderd.

Wij zien uw reactie graag tegemoet!!

 

OVM bestuur


 

Ondernemersvereniging Mierlo

POSTADRES

Mr. van Busselstraat 54

T.a.v. Secretaris OVM

5731 ND MIERLO

ofni.[antispam].@ovmierlo.nl