logo-ovm
 

Persbericht jaarvergadering 2021

Geplaatst op 30-12-2021  -  Categorie: Algemeen

Ondernemersvereniging Mierlo

Druk bezochte jaarvergadering 2021

MIERLO - De in 2002 opgerichte Ondernemersvereniging Mierlo (OVM) heeft op donderdagavond 9 september haar  jaarvergadering gehouden. Een groot aantal leden en genodigden is door het OVM bestuur verwelkomd in de gastvrije  ‘Strabrechtse Hoeve’ te Mierlo. OVM voorzitter Carlo Smits wees de vergadering op de heersende RIVM- maatregelen om deze strikt na te leven. ‘het is fijn om elkaar weer te ontmoeten’ , was vooral voor alle betrokkenen een centraal thema van de avond. ’

 

Levendige vergadering

Naast de vaste agendapunten, de goedkeuring en vaststelling van de jaarstukken en de presentatie van het concept jaarprogramma is er ook op gepaste wijze aandacht geschonken aan een tweetal jubilarissen. De ondernemers Maarten Lenssen en Jos  Boudewijn zijn voor hun OVM verdiensten benoemd tot erelid van de vereniging. Naast deze 2 leden vormen zij samen met Theo Meartens de drie ere leden van de vereniging. Op vele fronten hebben de jubilarissen zich ingezet als kaderlid van de Ondernemingsvereniging Mierlo, het OVM.

Bij de bestuursverkiezingen is in de vacature van de heer Jos  Boudewijn gekozen de heer Wim Mandigers als opvolger

Voor de muzikale noot zorgde het illustere gezelschap ‘Trio Vrij Vrolijk’ voor een medley aan levensliederen. Zelfs het jaarverslag werd op muziek gezet. Uit hun kelen klonk het complete jaarverslag. Het leverde een goed en verzorgd muzikaal optreden op.

Met een geanimeerde rondvraag, een hartige hapje en een drankje werd de drukbezochte OVM jaarvergadering afgesloten met een gezellige muzikale en gewaakte nazit.

Verder heeft tijdens de OVM vergadering  een drietal gasten een causerie gehouden over actuele zaken.

Bevelvoerder Maarten-Frans Van Vlerken

Maarten Frans van Vlerken name het gezelschap mee in het fenomeen ‘vrijwillige brandweer’. Vanuit zijn bevlogen betoog gaf hij inzicht in wat het kan betekenen voor de lokale ondernemer om medewerkers van bedrijf te laten aansluiten bij dit initiatief. Ook gaf hij aan dat naar de toekomst toe het noodzakelijk is om het huidige korps bijtijds te versterken.Van Vlerken dankte de ondernemers voor de effectieve samenwerking en medewerking bij het uitzetten van een brandweeroefening op locatie.

 

Visie Gemeente Geldrop-Mierlo

Burgemeester Van Bree en locoburgemeester Jeucken hebben in een open dialoog vanuit hun portefeuille een visie gegeven over  de Gemeente Geldrop-Mierlo. Om een goede relatie binnen onze samenleving te kunnen onderhouden, is regelmatig overleg noodzakelijk.

De burgemeester trapte af en stond stil bij de regionale samenwerking en over de gevolgen van de Coronapandemie. De coronamaatregelen hebben voor vele inwoners verstrekkende gevolgen gehad. De burgemeester wees de aanwezigen ook op de mogelijkheid van inspraak op het beleid eind deze maand aangaande het beleid omgevingsvisie in Geldrop-Mierlo.

Wethouder Jeucken nam de aanwezigen mee op het economische beleid. Hij had een eerlijk verhaal, waarbij hij aangaf, dat we een ruimteprobleem hebben in onze gemeente. Dat onze gemeente Geldrop-Mierlo deel uit maakt van de Brainport heeft gevolgen op verschillende terreinen. ‘We moeten ons houden aan regionale afspraken en we hebben maar beperkte beschikbare ruimte binnen onze gemeentegrenzen. Deze ruimte  moet worden gebruikt voor onder andere wonen, ondernemen natuur en de gezamenlijke energieopgave’. 

De locoburgemeester gaf aan, dat het moeilijk is om zaken snel gerealiseerd te krijgen, omdat het ‘eigen belang’ te vaak centraal gesteld wordt en dat we gezamenlijk veel meer zouden bereiken als we in staat zijn meer in het gemeenschappelijk belang te denken.

De gasten, burgemeester en de wethouder, waren blij, dat ze weer eens live bij een bijeenkomst aanwezig konden zijn.


 

Ondernemersvereniging Mierlo

POSTADRES

Mr. van Busselstraat 54

T.a.v. Secretaris OVM

5731 ND MIERLO

ofni.[antispam].@ovmierlo.nl