logo-ovm
 

PERSBERICHT UPDATE SLUITING EINDHOVENSKANAAL

Geplaatst op 16-04-2024  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Gemeente Geldrop-Mierlo

Beste Ondernemers,

Onderstaand bericht is een doorgestuurd persbericht van de Gemeente Geldrop-Mierlo

 

geldrop-mierlo-logoPersberichtdinsdag 16 april 2024


BRUG GELDROPSEWEG 7 MAANDEN DICHT KERN MIERLO BLIJFT BEREIKBAAR


Vanaf juni tot en met december van dit jaar zullen er werkzaamheden plaats vinden aan de brug van
de Geldropseweg. De brug wordt, vanwege slijtage, helemaal vervangen. Omdat de brug een
belangrijke verbindingsroute is tussen Geldrop-Mierlo en Helmond is er de afgelopen weken
intensief contact geweest om de gevolgen van de werkzaamheden voor inwoners en ondernemers
uit beide gemeenten zoveel mogelijk te beperken.


Tijdens het bestuurlijk overleg tussen Helmond en Geldrop-Mierlo bleek al snel dat kortere bouwtijd niet
mogelijk was. Alle opties zijn onderzocht. De fasering van de werkzaamheden hebben vooral te maken met
de uithardingstermijnen van het beton. Het hielp daardoor niet als de aannemer in het weekend of in de
nachtelijke uren door zou werken. Ook het leggen van een noodbrug was geen oplossing. Er is ter plekke
niet voldoende ruimte voor een dergelijke brug.


Omleidingsroutes
Beide gemeenten hebben samen gekeken naar oplossingen. Deze moeten nog uitgewerkt worden.
De oplossingen dienen ervoor om Mierlo eenvoudig bereikbaar te houden en te zorgen dat ook het
openbaar vervoer door de kern Mierlo gehandhaafd kan blijven. Hiervoor nemen we gezamenlijk een aantal
tijdelijke maatregelen. Zo wordt al het regionale verkeer omgeleid via de A270 - Collse Hoefdijk en de
N612-Herselseweg-Bekelaar.


Kern Mierlo toch bereikbaar!
Omdat de afsluiting van de brug ook het lokale verkeer tussen Mierlo en ’t Hout/Brandevoort flink belemmert
hebben we gezocht naar een tijdelijke oplossing die voor alle weggebruikers acceptabel is. En tegelijkertijd
voor bewoners de minste overlast geeft. Bij het zoeken naar oplossingen stond voor de bestuurders van
Geldrop-Mierlo en Helmond veiligheid voorop. Zowel voor het langzaam verkeer als voor het gemotoriseerd
verkeer!


De verwachting is dat, buiten de grote omleidingsroutes, het traject Varenschut – Lungendonksebaan -
Goorsedijk tussen Helmond en Mierlo in beide richtingen veelvuldig gebruikt zal gaan worden. Om dit te
temperen zullen we ook de routes over de Tramweg – Nijverheidsweg/Brugstraat – Korte Brugstraat en die
via Abendonk over de Broekstraat (deels) openhouden. De instelling van éénrichtingsverkeer en andere
verkeersremmende maatregelen moeten ervoor zorgen dat het verkeer zich spreidt en dat het gebruik van
de routes acceptabel blijft. Daartoe zullen we gedurende de gehele periode ook verkeerstellingen houden.
Blijkt hieruit dat de route voor het lokale bestemmingsverkeer een te hoge verkeersintensiteit teweeg brengt
dan wordt deze uit veiligheidsoverwegingen alsnog gesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Openbaar vervoer blijft route rijden!


Langzaam verkeer zoals voetgangers en fietsers kunnen op deze wijze ook gebruik blijven maken van deze
routes. En ook belangrijk: Buslijn 24 kan door het centrum van Mierlo blijven rijden. Dit moet nog met
Hermes besproken worden.

Deze maatregelen kunnen allemaal niet wegnemen dat omwonenden van de brug en inwoners en
ondernemers van Geldrop-Mierlo hinder zullen ondervinden van de werkzaamheden. Wel hopen we de
overlast op deze manier te beperken en alle weggebruikers een zo veilig mogelijke route aan te kunnen
bieden.

Actuele informatie kunt u vinden op de website van Geldrop-Mierlo (www.Geldrop-Mierlo.nl)
Dit is een uitgave van Ondersteuning/Communicatie.
Voor meer informatie: R. Vedder, gemeente Geldrop-Mierlo, tel. 06-50616413


 

Ondernemersvereniging Mierlo

POSTADRES

Mr. van Busselstraat 54

T.a.v. Secretaris OVM

5731 ND MIERLO

ofni.[antispam].@ovmierlo.nl